Rekrutacja - OSM II st.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st. – szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu gimnazjum i liceum (wydział instrumentalny, wydział rytmiki, wydział wokalny → cykl 6-letni).

Czytaj więcej...

Rekrutacja - OSM I st.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. - szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu szkoły podstawowej (wydział instrumentalny → cykl 6-letni).

Czytaj więcej...

Rekrutacja - PSM I st.

INFORMACJE  O  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – szkoła prowadząca kształcenie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (wydział instrumentalny, cykl 6- i 4-letni).

Termin składania podania: od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 r.
Przy złożeniu dokumentów należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 40 zł.

Czytaj więcej...

Rekrutacja - PSM II st.

INFORMACJE  O  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia –
szkoła prowadząca kształcenie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych; zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (cykl 6-letni: wydział instrumentalny, wydział rytmiki; cykl 4-letni: wydział wokalny).
Termin składania dokumentów: od 1 marca do 26 maja 2014 r.
Przy złożeniu dokumentów należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 40 zł.

Czytaj więcej...