Świat pełen pomysłów (lekcja biblioterapeutyczna z konkursem)

W piątek, dnia 23 października 2020 r. uczniowie z kl. I „b” uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt. Świat pełen pomysłów, prowadzonej z inicjatywy i według autorskiego pomysłu pani Marty Złotnickiej-Godereckiej.

Na początku wysłuchali treści książki „Co robisz z pomysłem?” autorstwa Kobi Yamada z rysunkami Mea Besom, którą przeczytała bibliotekarka. Zaprezentowana książka bardzo spodobała się słuchaczom. Należy dodać, że należy ona do bestsellerów literatury światowej według New York Times’a, a jednocześnie jest sztandarową pozycją wśród książek biblioterapeutycznych.

Wszyscy uczniowie zastanawiali się, jakie są ich własne pomysły, co z nimi mogliby zrobić i czy da się je rozwinąć tak, by zmieniły świat, jak u bohatera lektury. Następnie wykonali pracę plastyczną na pomysłową pocztówkę - w ramach wewnątrzszkolnego, bibliotecznego Konkursu na kartę wielkanocną.

Wszystkie rysunki zostały pochwalone i wyróżnione małym, słodkim upominkiem.

W ten sposób lekcja czytelnicza, w tym wypadku biblioterapeutyczna, zainspirowała uczniów do marzeń, twórczych planów i odważnych pomysłów, które mogą rozwinąć i zmienić świat na lepszy.  

Zasady korzystania z biblioteki w roku szk. 2020/2021

Drodzy Czytelnicy.

W trosce o zdrowie Czytelników oraz nasze własne, przypominamy o obecnie obowiązujących, podstawowych zasadach korzystania z biblioteki szkolnej, zgodnie z wytycznymi ZARZĄDZENIA 1/2020/2021 Dyrektora ZSPM im. L. Różyckiego w Kielcach, z dnia 31.08.2020 r. (w paragrafie nr 9) - w sprawie zatwierdzenia Procedur bezpieczeństwa, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju:
  1. Biblioteka szkolna ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach, w roku szkolnym 2020/2021, jest czynna w następujących godzinach:

poniedziałek: 9.00-17.00

wtorek: 9.00-17.00

środa: 9.00-17.00

czwartek: 9.00-17.00

piątek: 8.00-16.00

sobota: nieczynna

  1. Z biblioteki mogą korzystać zapisani do niej uczniowie szkoły oraz nauczyciele.
  2. Czytelnicy przybywający do biblioteki zobowiązani są do obowiązkowego zakrywania ust i nosa.
  3. Bezpośredni dostęp do księgozbioru mają wyłącznie zatrudnieni bibliotekarze, dbający o zachowanie odległości min. 1,5m z użytkownikami.
  4. Przy drzwiach biblioteki może stać tylko 1 osoba, która wypożycza lub oddaje woluminy.
  5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczania biblioteki, dezynfekcję klamek, blatu, włączników światła i innych powierzchni często wspólnie używanych.
  6. Po przyjęciu zwrotów (książek, nut, płyt) od czytelnika, należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym przedmioty te leżały.
  7. Przyjęte zwroty (książki, nuty, płyty) powinny zostać odłożone na okres 2 dni w odizolowane miejsce oraz oznaczone datą zwrotu.

Jako bibliotekarze serdecznie dziękujemy Czytelnikom za przyjęcie i respektowanie w/w zaleceń wraz z zachowaniem należytej ostrożności oraz odpowiedzialności.

Michał Stefaniuk

Marta Złotnicka-Goderecka

/bibliotekarze/

Paw jako motyw w iluminacji książki średniowiecznej

W piątek, 9 października 2020 r., z okazji Akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”, w klasie I "b" odbyła się lekcja biblioteczna z inicjatywy szkolnej bibliotekarki - pani Marty Złotnickiej-Godereckiej. Tematem było zapoznanie z procesem powstawania dawnej książki, a przede wszystkim z iluminacją książki średniowiecznej. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegało zdobnictwo książki rękopiśmiennej, z czego powstawały barwniki oraz co było ich spoiwem. W ramach pracy plastycznej każdy uczeń wykonał rysunek pawia według własnego pomysłu kolorystycznego, stanowiącego przykładowy motyw książki średniowiecznej. Zwieńczeniem lekcji bibliotecznej była wystawa dzieł, umieszczona w gablocie przed szkolną biblioteką.

            Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom z klasy I "b" za czynny udział w lekcji i wspaniałe prace plastyczne.

 

Marta Złotnicka-Goderecka

/nauczyciel-bibliotekarz/

 

Książka moją inspiracją

            W piątek 11 września 2020 r., na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Kropki, czyli świętem kreatywności, odwagi i zabawy, uczniowie z klasy I "b", której wychowawcą jest pani Dorota Sokołowska, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej z inicjatywy szkolnej bibliotekarki - pani Marty Złotnickiej-Godereckiej.

            Na początku zaprezentowana została treść książki pt. "Kropka" Petera H. Reynolds'a, opowiadająca o odkrywaniu własnego talentu przez dziewczynkę o imieniu Vashti oraz budowaniu poczucia własnej wartości poprzez odważne i kreatywne działanie. Następnie uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, inspirowaną poznaną literaturą. W wyniku pomysłowości i aktywności uczniów powstały kolorowe kompozycje, których motywem przewodnim była kropka. Jednocześnie młodzi artyści uczestniczyli w wewnątrzszkolnym konkursie bibliotecznym (plastycznym), pt. "Książka moją inspiracją", którego pomysłodawczynią jest pani Marta z biblioteki. Zaletą konkursu było to, że wszyscy byli zwycięzcami, co dodatkowo podkreślało rolę obchodzonego już po raz ósmy Międzynarodowego Dnia Kropki. W ramach odważnego podjęcia tematu oraz kreatywności każdy uczeń został nagrodzony drobnym upominkiem.

            Zwieńczeniem lekcji bibliotecznej była pokonkursowa wystawa dzieł, umieszczona w gablocie przed szkolną biblioteką.

            Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom z klasy I "b" za czynny udział w konkursie i wspaniałe prace plastyczne.

Marta Złotnicka-Goderecka

/nauczyciel-bibliotekarz/

Nowe zasady działalności biblioteki

Drodzy Czytelnicy,

w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego zmianie ulegają zasady korzystania z usług biblioteki.

Czytaj więcej...