Poniżej będą się pojawiać informacje skierowane do nauczycieli naszej szkoły ...

Szkolny Plan Nauczania

Szkolny Plan Nauczania 2020/2021 - plik do pobrania

Koncerty w PZN

Koncerty w Polskim Związku Niewidomych planowane są na 13.03.2020. oraz 07.04.2020.

Lista w pokoju nauczycielskim.

Koncerty w Pałacu Biskupów Krakowskich

KONCERT UCZNIÓW SM II ST.

PRZED PRZESŁUCHANIAMI

PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH

Czytaj więcej...

Ocena pracy nauczyciela

Procedury oceny pracy nauczyciela - pobierz plik pdf

Załączniki do niniejszych procedur:
  • Załącznik nr 1 - Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy - plik docx
  • Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 3 - Przykładowe wskaźniki odnoszące się do realizacji kryteriów określonych w rozporządzeniu - plik docx
  • Załącznik nr 4 - Wzór zawiadomienia nauczyciela o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 5 - Projekt oceny pracy nauczyciela - plik docx
  • Załącznik nr 6 - Zawiadomienie podmiotów opiniujących o prowadzonej ocenie pracy - plik docx
  • Załącznik nr 7 - Karta oceny pracy nauczyciela - plik docx

Prezentacja dotyczącą awansu zawodowego

Do pobrania - prezentacja

Prezentację można odtworzyć w programie Microsoft PowerPoint lub darmowym programie Impress z pakietu Libre Office lub darmowym programie PowerPoint Viewer.

Karta osiągnięć indywidualnych

Karta osiągnięć indywidualnych - plik do pobrania

Projekt "Improwizacja inspiruje nas i łączy"

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z projektem "Improwizacja inspiruje nas i łączy" - więcej informacji ...